Başvuru Koşulları

 

1. T.C. Vatandaşı olmak veya T.C. tarafından tahsis edilmiş uzun süreli ikamet iznine sahip olmak.

2. Adayın ve ailesinin A.B.D. vatandaşı olmaması veya A.B.D. vatandaşlığına başvurmamış olması.

3. M.E.B. Ortaöğretim ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı Anadolu, Güzel Sanatlar ve Spor, Fen, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liselerinin sadece 9, 10 ve 11. Sınıflarına devam ediyor olmak. (Lise Hazırlık ve 12. Sınıf öğrencileri YES Programlarına kesinlikle başvuramaz)

4. Özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 İhtiyaç Bursu  (başarı bursu kabul edilmez) ile okuyor olmak.

5. Adayın velilerinin (evde yaşayan tüm yetişkinlerin) toplam aylık net gelirinin 4,000 TL altında olması, (malvarlığı ve gelir durumuna göre benzeri bir eğitim fırsatı için maddi desteğe ihtiyacı olmak).

6. 01 Ağustos 2000 - 01 Ağustos 2003 arasında doğmuş olmak.

7. Son 3 öğretim yılı (2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017)  için adayın genel not ortalamasının 100 üzerinden 65 ve üzeri olması.

8. Son 3 öğretim yılı (2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017)için tüm derslerin yıl sonu not ortalamalarına bakıldığında hiçbir ders notunun 50 puan altında olmaması.

9. Devam eden öğrenim yılı (2017-2018) içerisinde ara dönemler dahil hiçbir dersten 65 ve altında almamış olmak.

10. Orta ve üstü seviyede İngilizce biliyor olmak.