"We Act Together – Sustainable Development in Turkey and Germany through Youth" başlıklı 06-11 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşen altı günlük bir eğitim ile, Türk Kültür Vakfı, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ve InterCultur gGmbH ile işbirliği içerisinde 20 gence Türkiye ve Almanya ile ilgili değişimin yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın farklı yaklaşımlarını inceleme fırsatı sunuldu. Bu buluşma kapsamında katılımcıların eğitim etkinlikleri aracılığıyla ileride kendi etkinliklerini ve projelerini planlamak ve uygulamak için gerekli araçlarla donatılması hedeflendi.

Eğitimin İçeriği

  1. Almanya ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma üzerine yaklaşımları hakkında fikir alışverişi
  2. Sivil Toplum Örgütleri ve projeler üzerine genel bakış
  3. Ağ oluşturma ve proje alışverişi: Fikir sunma ve proje geliştirme; en iyi değişim uygulaması
  4. Uygulama atölyeleri: Sunum teknikleri, etkinlik ve proje yönetimi, kaynak geliştirme yöntemleri
  5. Pratik çalıştaylar: "Katılım Teknolojisi" (TOP), Sunum teknikleri, Etkinlik ve Proje Yönetimi
  6. Kültürlerarası eğitim