Eğitim ve öğretim kurumlarının uluslararası açılımları günümüzde artık bir gerekliliktir. Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve eğitim kurumu çalışanlarının, farklı kültürlerden bireylerle bir arada yaşama ve öğrenme odaklı tutum, bilgi ve yeteneklerini yani “kültürlerarası yetkinliklerini” geliştirmeleri önemlidir.

Kültürlerarası öğrenme deneyimi olan öğrencilerin, profesyonel hayatta daha başarılı oldukları, bütüncül bakışa sahip olarak karmaşık düşünme biçimleri geliştirebildikleri ve hem eğitim hem de profesyonel hayatlarında daha yaratıcı düşünme kapasitesine sahip olduklarını görülmektedir. Yurtdışı değişim programları, kültürlerarası öğrenmenin önemli bir aracı olsa dahi tek seçenek değildir.

Türk Kültür Vakfı, özelleştirilmiş deneyimsel öğrenme yöntemleri ile başta okullar olmak üzere tüm eğitim-öğretim kurumlarında kültürlerarası yetkinlikleri geliştirme alanları sunmaktadır. Türk Kültür Vakfı hizmetleri ile öğrenci, öğretmen ve kurum çalışanlarının;

  • Kendi öğrenme süreçlerini ve stillerini keşfetmeleri,
  • Farklı öğrenme ve iletişim stilleri hakkında bilgilerini artırmaları,
  • Uluslararası projeler, yurtdışı değişim programları ve yaz kampları gibi kültürlerarası etkinliklere uyum sağlayabilmeleri,
  • Etkili kültürlerarası iletişime yönelik yetkinlikler geliştirmeleri,
  • Çok kültürlü ortamlarda iletişim faaliyetlerini etkin şekilde sürdürmeleri,
  • Yaratıcı düşünebilmek adına konu ve olaylara farklı açılardan bakabilmeleri,
  • Sadece uluslararası değil aynı ülke içerisinde ve kişiler arası kültürel çeşitlilikleri anlamaları,

hedeflenmektedir.

Bilgi İçin: info@turkkulturvakfi.org.tr